BLOG

  • 4.5.2022
  • Ömer Açıl

TARIM ARAZİSİNİN ÖNEMİ

Tarım Arazisinin Önemi   Bugün dünya geneli toplam tarım arazisi ortalama 27 milyon m² 'dir. Yaklaşık 300 yıl önce dünyada 9 milyon km² alan tanım...